Uznanie ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Uznanie ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Matka jest panną, rozwiedzioną, w separacji, wdową:

Niezbędne dokumenty:

  1. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)

II. Opłaty

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie nie podlega opłacie

Opłacie podlega wydanie odpisu aktu po uznaniu:

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł.

III. Termin i sposób załatwienia

  • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu następuje w dniu zgłoszenia.
  • Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przy wspólnej obecności rodziców dziecka.

IV. Tryb odwoławczy

Nie występuje.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

  • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 2015 poz.583,
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

Uznania ojcostwa można dokonać także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego lub przed sądem (wydział rodzinny sądu rejonowego)

Obywatele polscy przebywający za granicą mogą dokonać uznania dziecka przed polskim konsulem.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:28:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:28:40
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2015 08:33:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive