Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego
 2. Dowód osobisty (do wglądu)

II. Opłaty

Opłacie skarbowej podlega wydanie:

 • odpis skrócony 22 zł za 1 odpis
 • dpis zupełny 33 zł za 1 odpis
 • odpis skrócony na druku wielojęzycznym 22 zł za 1 odpis (przeznaczony do obrotu międzynarodowego),

III. Termin i sposób załatwienia

 • Wniosek może być wniesiony osobiście lub w drodze korespondencyjnej,
 • Przy osobistym składaniu wniosku odpis wydawany jest w ciągu 7 dni roboczych,
 • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770
 • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zostanie wydany osobie, której akt dotyczy, jej małżonkowi, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom oraz innej osobie fizycznej lub prawnej, która udowodni swój interes prawny do otrzymania tego dokumentu.

IV. Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki gdy Kierownik USC odmawia wydania innym osobom, które nie wykażą interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

-

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
774KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:11:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:11:36
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2020 19:44:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive