Wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Zainteresowany składa wniosek o wydanie zaświadczenia zezwalającego na zawarcie małżeństwa w innym kraju oraz na piśmie zapewnienie, że nie wie o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i posiada:

gdy zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;

1. kawalerem, panną:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

2. rozwiedzionym, rozwiedzioną:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

3. wdowcem, wdową;

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Dowód opłaty skarbowej.

II. Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia 38 zł

III. Termin i sposób załatwienia

 • Wniosek składa się osobiście przed kierownikiem USC. Jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą wniosek składa przed polskim konsulem.
 • Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni.
 • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem polski może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o odmowie wydania zaświadczenia.

Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

Obywatele polscy zawierający małżeństwo za granicą zawierają je w formie przewidzianej w danym kraju lub w polskim konsulacie.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  02‑12‑2015 21:32:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  02‑12‑2015 21:32:37
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2015 09:17:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive