Zmiana imienia, nazwiska


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zmiana imienia, nazwiska
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zmianę nazwiska, imienia.
  2. Oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub imienia niepełnoletniego dziecka (dzieci).
  3. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska, imienia.
  4. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia, nazwiska.

II. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie nazwiska, imienia – 37 zł

III. Termin i sposób załatwienia

  • Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników,
  • Wniosek składany jest osobiście, za pośrednictwem konsulatu lub korespondencyjnie z podpisem poświadczonym przez notariusza,
  • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki gdy Kierownik USC odmawia zmiany nazwiska, imienia za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2008 r. nr 220 poz. 1414 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

-

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:05:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:05:15
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2015 09:11:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive