Uzyskanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Uzyskanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 57 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  2. Załączniki:
  • Wypis z rejestru gruntów
  • 2 egzemplarze mapy ze wstępnym projektem podziału

II. Opłaty

Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej

III. Termin i sposób załatwienia

Postanowienie wydawane jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

IV. Tryb odwoławczy

Organem Odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku

Zażalenie składa się z pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

V. Miejsce składania dokumentów

  • osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
  • drogą elektroniczną - Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny

VI. Osoba prowadząca

Krystyna Szymańska
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
pok. 27, II piętro,
tel: 24 275 86 57,
e-mail: k.szymanska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)
  2. Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

VIII. Podstawa prawna

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku urząd wezwie Wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 Kpa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agata Gołębiewska
email: a.golebiewska@wp.pl
, w dniu:  04‑03‑2016 07:42:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  04‑03‑2016 07:42:19
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2022 14:46:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie