Sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
 2. Załączniki:
 • Kserokopia umowy najmu
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach czynszu – do uzyskania w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
 • Oświadczenia

Opłaty

 • Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej
 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe

Termin i sposób załatwienia

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno – prawnym, terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania

Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem lokalu

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale:

 • położone w budynkach zlokalizowanych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie inne niż mieszkaniowe;
 • położone w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, remontu kapitalnego lub rewitalizacji;
 • położone w budynkach wybudowanych po wejściu w życie niniejszej Uchwały;
 • wynajęte na czas określony jako lokale socjalne;
 • oddane w najem, jako lokale zamienne na czas remontu, przebudowy lub modernizacji lokalu poprzednio zajmowanego;
 • przeznaczone do czasowego zasiedlenia w sytuacjach kryzysowych np.: pożar, zakaz użytkowania;
 • znajdujące się w budynkach przeznaczonych do realizacji zadań użyteczności publicznej, a w szczególności szkół, przedszkoli lub innych samorządowych jednostek organizacyjnych

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
 • drogą elektroniczną - Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
pok. 27, II piętro,
tel: 24 275 86 57,

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 68 ust. 1a, art. 68 ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.)

Uchwała nr 406/LIII/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości

Plik pdf Oświadczenia
15‑02‑2022 12:27:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Angelika Trawińska
email: a.trawinska@um.sierpc.pl tel.:24 275 86 57
, w dniu:  17‑01‑2022 11:55:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  17‑01‑2022 11:55:39
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 10:20:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie