Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
 2. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty przekształceniowej

Opłaty

50 zł za złożenie wniosku o przekształcenie

Termin i sposób załatwienia

 1. Wydanie zaświadczenia z urzędu – 12 miesięcy od dnia przekształcenia
 2. Wydanie zaświadczenia na wniosek – 4 miesiące od dnia złożenia wniosku
 3. Wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej – 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

 1. Od wydanego zaświadczenia nie służy środek odwoławczy
 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
 • drogą elektroniczną - Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
pok. 27, II piętro,
tel: 24 275 86 57,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040, z 2021 r. poz. 2445)
 • Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
 • Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830)

Dodatkowe informacje

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpiło z dniem 1 stycznia 2019 roku
 • Zaświadczenie przekazywane jest z urzędu do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania
 • Z tytułu przekształcenia dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie wnosił opłatę przekształceniową przez okres 20 lat, w wysokości dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste
 • Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2019 rok upływa z dniem 29 lutego 2020 roku.
 • W pozostałych latach termin wnoszenia opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku.
 • Istnieje możliwość jednorazowego wniesienia opłaty i uzyskania bonifikaty od opłaty przekształceniowej w każdym roku wnoszenia opłat zgodnie z Uchwałą Nr 57/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  10‑04‑2019 10:07:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  10‑04‑2019 10:07:06
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2024 09:43:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie