Sporządzenie aktu urodzenia


Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej (matki lub ojca dziecka) – do wglądu,
  2. Karta urodzenia dziecka wystawiona przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej,
  3. W przypadku zgłoszenia urodzenia przez Internet należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany, lub e-dowód.

Opłaty

17 zł – z tytułu udzielonego pełnomocnictwa (opłaty należy dokonać w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki w dniu sporządzania aktu.

Sposób zakończenia postępowania:

Wydanie jednego bezpłatnego odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia o nadaniu numeru Pesel oraz zaświadczenia o zameldowaniu.

Sposób złożenia dokumentów:

  1. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego
  2. Za pośrednictwem platformy ePUAP, podpisując dokument podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 09:36:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 09:36:16
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2022 09:58:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie