Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty osoby zgłaszającej
  2. zagraniczny akt stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  3. wniosek o wpisanie aktu:

II. Opłaty

Opłata skarbowa 50 zł.

III. Termin i sposób załatwienia

  • Wniosek wraz z kompletem załączników podlega rozpoznaniu w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.
  • Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.
  • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki gdy Kierownik USC odmawia wpisania aktu stanu cywilnego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

Z wnioskiem o wpisanie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, inna osoba, która wykaże interes prawny (lub interes faktyczny w przypadku aktu zgonu).

Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o wpisanie aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:52:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:52:59
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2016 12:57:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie