Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem po jego rozwiązaniu

Załączniki do wniosku:

  1. dowód osobisty (do wglądu)

II. Opłaty

Dokonanie zmiany w akcie – 11 zł.

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł

III. Termin i sposób załatwienia

  • Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem następuje w dniu zgłoszenia, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
  • Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
  • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Nie występuje

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

  • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 2015 poz.583
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem można złożyć także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego.

Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.

Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska pod którym osoba ta przystąpiła do zawarcia związku małżeńskiego. Nie dotyczy sytuacji jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:45:59
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2015 09:44:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie