Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa


Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu,
  2. Wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, niezwłocznie występuje z wnioskiem o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” do Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako organu wnioskującego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczenia. Termin przyznania medali wynosi ok. 10 miesięcy od dnia przesłania wniosku.

Sposób zakończenia postępowania:

Zorganizowanie uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego podczas, której Burmistrz Miasta Sierpc /Wójt Gminy Sierpc w imieniu Prezydent RP odznacza medalami Jubilatów.

Sposób złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Komórka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu,
Nr telefonu: 24 275 86 25/26
email: usc@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów,
  3. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli w jednym związku małżeńskim minimum 50 lat. Medal przyznawany jest jednorazowo.

Uroczystość organizowana jest na wniosek Jubilatów lub członków ich najbliższej rodziny. Zgłaszać można wszystkich Jubilatów zamieszkujących na stałe na terenie miasta Sierpc lub gminy Sierpc.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Jubilatom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin i szczegóły organizacji uroczystości wręczenia medali uzgadniane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sierpcu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:22:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:22:59
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2022 12:04:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie