Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  2. Faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
  3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 2001 ze zm.) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła

Opłaty

wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

  1. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku
  2. Wypłata zwrotu podatku przyznanego w drodze decyzji następuje w gotówce lub na rachunek bankowy w terminach:
a) od 1 kwietnia - 30 kwietnia 2022r., jeżeli wniosek o zwrot podatku akcyzowego został złożony w terminie od 1 lutego 2022r do 28 lutego 2022r.
b) od 3 października - 31 października 2022r., jeżeli wniosek o zwrot podatku akcyzowego został złożony w terminie od 1 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2188 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022r. ( Dz. U. z 2021r., poz. 2266)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek-akcyza.pdf
01‑01‑2019 10:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
871KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑11‑2015 13:34:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑11‑2015 13:34:21
Data ostatniej aktualizacji:
13‑07‑2022 11:15:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie