Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Faktury VAT lub ich kopie dokumentujące zakup oleju napędowego:
  a) za okres od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach  niewykorzystanego limitu na 2024r. -  I nabór wniosków w terminie od 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r.
  b) w terminie od 1 lutego 2024r. do 31 lipca 2024r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu na 2024r. - II nabór wniosków w terminie od 1 sierpnia 2024r. do 2 września 2024r.
 3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec, kóz i koni.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis  w rolnictwie i rybołówstwie - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.

Opłaty

wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

 1. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku
 2. Wypłata zwrotu podatku przyznanego w drodze decyzji następuje w gotówce lub na rachunek bankowy w terminach:
a) od 1 kwietnia - 30 kwietnia 2024r., jeżeli wniosek o zwrot podatku akcyzowego został złożony w terminie od 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r.
b) od 1 października - 31 października 2024r., jeżeli wniosek o zwrot podatku akcyzowego został złożony w terminie od 1 sierpnia 2024r. do 2 września 2024r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1948),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024r. ( Dz. U. z 2023r., poz. 2674)
Plik doc Procedury w 2024r.
30‑01‑2024 10:07:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
418KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Procedury 2023r.
11‑01‑2023 10:13:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑11‑2015 13:34:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑11‑2015 13:34:21
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2024 10:12:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie