Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne


Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) od 01.01.2019
 2. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) od 01.01.2019r.
 3. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) do 31.12.2018r.
 4. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) do 31.12.2018r.
 5. Załączniki:
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię
 • Umowę (fakturę) kupna – sprzedaży pojazdu lub uwierzytelnioną kopię

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł dołączoną do pełnomocnictwa

Stawki podatkowe

Uchwała nr 563/LXXI/2022 z dnia 30 listopada 2022r.Rady Miejskiej Sierpca w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest przypis lub odpis podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Termin i sposób zapłaty

Podatek wpłaca się bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
b) do 15 września danego roku - II rata

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września, podatek płatny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na indywidualny rachunek bankowy.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2436),
 • Uchwała nr 563/LXXI/2022 z dnia 30 listopada 2022r. Rady Miejskiej Sierpca w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
428KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 11:48:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 11:48:05
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2023 07:51:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie