Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne
Biuro Podatkowe
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 22 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) do 31.12.2018
 2. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) do 31.12.2018
 3. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) od 01.01.2019
 4. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) od 01.01.2019
 5. Załączniki:
  a) Dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię
  b) Umowę (fakturę) kupna – sprzedaży pojazdu lub uwierzytelnioną kopię

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy  wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł dołączoną do pełnomocnictwa

II. Stawki podatkowe

Uchwała Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.

III. Termin i sposób załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest przypis lub odpis podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

IV. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

V. Termin i sposób zapłaty

Podatek wpłaca się bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września, na rachunek budżetu właściwej gminy (miasta). 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

 1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
 2. do 15 września danego roku - II rata

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września, podatek płatny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na indywidualny rachunek bankowy. 

 

VI. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,
mail: m.starzec@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2436),
 • Uchwała Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
305KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
428KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Starzec
email: m.starzec@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 11:48:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 11:48:05
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2019 15:14:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie