Podatek rolny - osoby fizyczne


Wymagane dokumenty

  1. Informacja o gruntach (IR-1) od 1.07.2019r.
  2. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1) od 1.07.2019r.
  3. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2) od 1.07.2019r.
  4. Dane pozostałych podatników (ZIR-3) od 1.07.2019r.
  5. Informacja o gruntach (IR-1) do 30.06.2019r.
  6. Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) do 30.06.2019r.
  7. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) do 30.06.2019r.

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł dołączoną do pełnomocnictwa

Stawki podatkowe

dla gruntów gospodarstw rolnych 48,98 zł * 2,5 q żyta = 122,45 zł
dla pozostałych gruntów 48,98 zł * 5 q żyta = 244,90 zł

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Termin i sposób zapłaty

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na indywidualny rachunek bankowy.

Na dowodzie wpłaty należy podać numer decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.),
  • Uchwała nr 561/LXXI/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 11:11:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 11:11:17
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2023 09:33:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie