Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Biuro Podatkowe
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 22 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych (IN-1)
  2. Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
  3. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł dołączoną do pełnomocnictwa

II. Stawki podatkowe

Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc

III. Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

V. Termin i sposób zapłaty

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji.

Na dowodzie wpłaty należy podać numer decyzji.

VI. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,
mail: m.starzec@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
353KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Starzec
email: m.starzec@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 10:33:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 10:33:45
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2019 13:06:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie