Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł za wydanie zaświadczenia
Zwolnione z opłaty skarbowej jest zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
Opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022r., poz. 2651 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późń. zm.),
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r., poz. 333 z późń. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2022r., poz. 1451).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑11‑2015 13:43:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑11‑2015 13:43:09
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2022 14:56:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie