Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
Biuro Podatkowe
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 22 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

II. Opłaty

Wydanie zaświadczenia opłata skarbowa 17,00 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
Opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa.

III. Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,
mail: k.nowakowska@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1540 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późń. zm.),
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 333 z późń. zm.)
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑11‑2015 13:43:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑11‑2015 13:43:09
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2021 09:47:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie