Zwrot opłaty skarbowej


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zwrot opłaty skarbowej
Biuro Podatkowe
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 22 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał)

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

II. Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa

III. Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,
mail: k.nowakowska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późń. zm.),
Informacja wytworzona przez:
Monika Starzec
email: m.starzec@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 13:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 13:45:59
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2019 15:28:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie