Zwrot opłaty skarbowej


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał)

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Finansowy
pok. 22, II piętro,
tel: 24 275 86 41,
e-mail: g.doliwa@um.sierpc.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2383 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111 ze zm.),
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 13:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 13:45:59
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2023 15:18:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie