Podatek leśny - osoby fizyczne


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Podatek leśny - osoby fizyczne
Biuro Podatkowe
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 22 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Informacja o lasach (IL-1) do 30.06.2019r.
  2. Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) do 30.06.2019r.
  3. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) do 30.06.2019r.
  4. Informacja o lasach (IL-1) od 1.07.2019
  5. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) od 1.07.2019
  6. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) od 1.07.2019
  7. Dane pozostałych podatników (ZIL-3) od 1.07.2019r.

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy  wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł dołączoną do pełnomocnictwa

II. Stawki podatkowe 

od 1 ha 177,80 zł * 0,220 m3 = 39,12 zł

III. Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca  od złożenia kompletnej informacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

V. Termin i sposób zapłaty

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na indywidualny rachunek bankowy. 

Na dowodzie wpłaty należy podać numer decyzji.

VI. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,
mail: m.starzec@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 09:14:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 09:14:24
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2021 13:21:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie