Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł za wydanie zaświadczenia
Opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy
Urzędu: BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2651 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późń. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2022r., poz. 1451)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Sekulska
email: m.sekulska@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2022 14:56:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie