Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne


Wymagane dokumenty

  1. Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych (IN-1) od 01.07.2019r.
  2. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1) od 01.07.2019r.
  3. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2) od 01.07.2019r.
  4. Dane pozostałych podatników (ZIN-3) od 01.07.2019
  5. Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych (IN-1) do 30.06.2019r.
  6. Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) do 30.06.2019r.
  7. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) do 30.06.2019r.

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł dołączoną do pełnomocnictwa

Stawki podatkowe

Uchwała nr 417/LIV/2021 z dnia 08.12.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Termin i sposób zapłaty

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji.

Na dowodzie wpłaty należy podać numer decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.),
  • Uchwała nr 417/LIV/2021 z dnia 08.12.2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
353KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 10:33:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 10:33:45
Data ostatniej aktualizacji:
13‑07‑2022 11:55:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie